ELIJÁŠŮV PLÁŠŤ - Tomáš Korčák Zväčšiť

ELIJÁŠŮV PLÁŠŤ - Tomáš Korčák

ISBN 978-80-87239-23-0

Nový produkt

Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo svůj původní smysl a význam, své určení, charakter a vzhled. Přichází obnova všeho, co skrze odpadnutí od Boha bylo zdeformováno a nyní je skrze Krista s Bohem smířeno.

Viac detailov

2 položky

Pozor: skladom posledné kusy

10,00 € s DPH

Detaily

Vydavatelství Juda 2013

ISBN 978-80-87239-23-0

Formát A5, 248 stran

Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo svůj původní smysl a význam, své určení, charakter a vzhled. Přichází obnova všeho, co skrze odpadnutí od Boha bylo zdeformováno a nyní je skrze Krista s Bohem smířeno.

Tuto obnovu má přinést „Elijáš“, což představuje typ a charakter služby, kterou nám svým životem znázornil především prorok Elijáš a jeho duchovní syn Elíša. Tato služba není činností nějakého jednotlivce, ale celého Božího lidu, který se v tom poddá svému Pánu. Elijášův plášť je vkládán na celé tělo Kristovo. Ti, kteří o to žádají, budou obdarováni a vyzbrojeni. Je to dílo Ducha svatého.

 

O elijášovské službě obnovy mluvili s důrazem již duchovní otcové v našem národě:

 

Pán Ježíš nadchne své vyvolené kněze a kazatele, naplní je duchem Elijášovým a Enochovým, to jest duchem nadšení a nevinnosti, duchem zanícení a čistoty, duchem odhodlanosti a zbožnosti, zmnohonásobí počet takových a vyšle…

- Matěj z Janova, 14. století

 

Ó by Elijáš v každém národu povstal, obracející srdce otců k synům! Ó by jich plný svět byl, abychom všem uváděli pravého Boha ve známost a zvěstovali jeho milosrdenství, kterého již podává všem – aby se obrátili všichni od země k nebi, od tvorů k tvůrci, od marnosti k pravdě, od smrti k životu. … Má-li býti mnoho Elijášů – hleď, kdo Boha miluješ a horlíš pro něho, býti jeden z nich.

- Jan Amos Komenský, 17. století

 

 

Doporučení:

 

Kniha Elijášův plášť je velmi svěží dílo, které inspiruje nejen prorocké lidi, ale také každého, kdo touží po obnově, jak to čteme v Malachiášovi 3,23-24: Hle, pošlu vám proroka Elijáše, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi klatbou. Takové prorocké pomazání přišlo v osobě Jana Křtitele při prvním příchodu Mesiáše, takové pomazání vyhlížel Jan Amos Komenský (a sám ho částečně měl) a takové pomazání potřebuje zdravá církev v těchto dnech. Určitě načerpáte z této knihy mnoho hlubokých podnětů, nad kterými budete muset opakovaně přemýšlet. Pokud se jim otevřete a budete je realizovat, jistě se stanete mocnějším nástrojem pro Boží království v naší zemi.

 

Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D., spoluzakladatel prorockého mezidenominačního hnutí „Orli„, předseda správní rady Nadace Mezinárodního domu modliteb v Praze (IHOPP)

 

 

Praktická kniha, která povzbudí, zjevuje Boží charakter a vede nás ke vstupu do biblických principů, jež vedou k našemu duchovnímu růstu.

 

Ing. Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha, předseda Křesťanské misijní společnosti

 

 

Úkolem křesťanů je šíření Božího království zde na zemi. Bez projevů Ducha svatého, víry a Boží moci to není možné. Kniha Elijášův plášť nás povzbuzuje k víře,vybízí k tomu, abychom jako Elijáš zůstávali v Boží přítomnosti,naslouchali, promodlili se do průlomu a ve víře vstupovali do nadpřirozených věcí, které jsou pro nás Bohem připraveny. Tato kniha je pro mne velikým povzbuzením.

 

Jaroslav Šelong, pastor Apoštolské církve “Agapé„ v Českém Těšíně, člen Užšího výboru Křesťanské misijní společnosti

 

 

Od první kapitoly knihy Elijášův plášť jsem prožíval povzbuzení víry a rostoucí hlad po novém pomazání Duchem svatým, zda bych ještě i já mohl být použit v procesu obnovy před očekávaným druhým příchodem Krista. Je čas, aby povstala generace, která vydá silné svědectví o moci vzkříšení a předá elijášovské pomazání mladé generaci. Vyhlížím, jak další čtenáři prožijí hlad po novém zmocnění v Duchu svatém. Proto tuto knihu doporučuji nejen přečíst, ale při četbě nad biblickým textem rozjímat s hledáním, kde tě Pán chce mít.

 

Ing. Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské v Litvínově, místopředseda Křesťanské misijní společnosti

Hodnotenie zákazníkov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

ELIJÁŠŮV PLÁŠŤ - Tomáš Korčák

ELIJÁŠŮV PLÁŠŤ - Tomáš Korčák

Ježíš řekl svým učedníkům: Elijáš opravdu přichází a všechno obnoví. (Mt 17,11) Obnova se týká toho, co ztratilo svůj původní smysl a význam, své určení, charakter a vzhled. Přichází obnova všeho, co skrze odpadnutí od Boha bylo zdeformováno a nyní je skrze Krista s Bohem smířeno.