Kontaktné informácie

Kontaktné údaje

Mládež pre Krista - Slovensko
Pavlovičovo nám. 45
080 01 Prešov 
Slovensko

IČO: 35510561
DIČ: 2020547408

Obvodný úrad Prešov

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK29 1100 0000 0029 4101 4956
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakt
E-mail: shop@mpks.sk